Matura Shteterore 2013, rezultatet e provimit te Matematikes

Përfundoi vlerësimi i testeve të provimit të dytë të Maturës Shtetërore 2013, atij te Matematikës. Në përfundim të këtij vlerësimi, Ministria e Arsimit dhe Shkences, publikoi rezultatet sipas ID të çdo maturanti/kandidati.

Rezultatet e Matematikes

Provimi i dytë i Maturës Shtetërore në lëndën  e Matematikës u zhvillua ne 14 qershor ne te gjitha shkollat e vendit dhe ne të morën pjesë rreth 46.000 maturantë.  Teza e provimit ishte në përputhje me programin mësimor dhe orientues të kësaj lënde të zhvilluar në shkollën e mesme.  Administrimi i procesit është bërë sipas Rregullores së Maturës Shtetërore.

Testi dhe skema e vlerësimit për Matematikë-Varianti A

 

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC