Matura Shtetërore 2013, përgjigjet e lëndëve me zgjedhje

Maturantët në të gjithë vendin iu nënshtruan provimit të fundit të Maturës Shtetërore, atij të lëndëve me zgjedhje. Në këtë provim morën pjesë rreth 50 mijë maturantë nga e gjithë Shqipëria. Ndërkohë,Ministria e Arsimit dhe e Shkencës dhe Agjencia Kombetare e Provimeve ka publikuar dhe testet dhe skemën e zgjidhjes për cdo lëndë të zgjedhur nga maturantët.

Anglisht

Anglisht 1, Varianti A

Anglisht 2, Varianti A

Skema, Anglisht (1A)

Skema, Anglisht (2A)

Biologji

Biologji berthame, Varianti A

Biologji berthame, zgjidhje

Biologji e thelluar, Varianti A

Biologji e thelluar, zgjidhje

Ekonomi

Ekonomi berthame, Varianti A

Ekonomi e thelluar, Varianti A

Skeme vleresimi Ekonomi Berthame V A

Skeme vleresimi Ekonomi e thelluar V A

Filozofi

Filozofi

Skema e filozofise

Fizike

Fizike berthame, Varianti A

Fizike berthame, zgjidhje

Fizike e thelluar, Varianti A

Fizike e thelluar, zgjidhje

Frengjisht

Frengjisht 1, Varianti A

Frengjisht 2, Varianti A

Skema Frengjisht (1A)

Skema Frengjisht(2A)

Gjeografi

Gjeografi berthame, Varianti A

Gjeografi e thelluar, Varianti A

Skema Vleresim Gjeografi berthame – VARIANTI A

Skema Vleresim Gjeografi e thelluar – VARIANTI A

Gjermanisht

Gjermanisht 1, Varianti A

Gjermanisht 2, Varianti A

Skema, Gjermanisht(1A)

Skema, Gjermanisht(2A)

Greqisht

Greqisht 2, Varianti A

Histori

Histori berthame, Varianti A

Histori e thelluar, Varianti A

Skeme Vleresimi Histori Berthame- VARIANTI A

Skeme Vleresimi Histori e thelluar – VARIANTI A

Histori Arti

Histori arti, Varianti A

Skema e histori Arti, VARIANTI A

Histori Baleti

Histori baleti

Skeme vleresimi, Histori Baleti

Histori Muzike

Histori Muzike  Varianti A

Skema Vleresim Hist. muzike – VARIANTI A

Italisht

Italisht 1, Varianti A

Italisht 2, Varianti A

Skema, ITALISHT (1A)

Skema, ITALISHT (2A)

Letersi e thelluar

Letersi e thelluar, Varianti A

Skeme vleresimi, letersi e thelluar- Varianti A

Matematike e thelluar

Matematike e thelluar, Varianti A

Matematike e thelluar, zgjidhje

Psikologji

Psikologji, Varianti A

Skema e psikologjise, Varianti A

Qytetari

Qytetari, Varianti A

Sociologji

Sociologji, Varianti A

Skeme vleresimi, Varianti A

Spanjisht

Spanjisht 2, Varianti A

Skeme vleresimi, Spanjisht (2A)

Turqisht

Turqisht 2, Varianti A

Skeme vleresimi, Turqisht (2A)

Teknologji

Teknologji berthame, Varianti A

Teknologji berthame, zgjidhje

Teknologji e thelluar, zgjidhje

Kimi

Kimi berthame, Varianti A

Kimi e thelluar, Varianti A

Kimi berthame, zgjidhje

Kimi e thelluar, zgjidhje

Teoria Profesionale

Administrim Biznesi, Varianti A

Automekanik HF, Varianti A

Biznes HF, Varianti A

Bujqesia, Varianti A

Elektronik HF

Elektronik ne teknologjine e automatizimit

Elektronike, Varianti A

Elektroteknike, Varianti A

Gjeodezi

Hoteleri Turizem, Varianti A

Instalues i Sistemeve Termohidraulike

Konfeksione Stilim

Llogari, Varianti A

Mbeshtetja e perdoruesve te TIK, Varianti A

Mekanike, Varianti A

Ndertim, Varianti A

Perpunim Druri, Varianti A

Rrjete te dhenash

Sherbime bankare, Varianti A

Sherbime mjetesh transporti, Varianti A

Sherbimi social shendetesor

Silvikulture

Teknologji ushqimore, Varianti A

Veterinari

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC