Universitetet, MASH shpall fituesit e raundit II për vitin akademik 2012-2013. Pikët e fituesit të fundit

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka shpallur listat e fituesve të raundit të dytë në institucionet publike të arsimit të lartë për vitin akademik 2012-2013. Pas përfundimit të plotësimit të Formularit A3, MASH ka publikuar listën e fituesve sipas universiteteve dhe degëve.

Ndërkaq, MASH ka publikuar gjithashtu dhe pikët e fituesit të fundit per cdo program studimi. .

Fituesit e raundit II
Pikët e fituesit të fundit (raundi II)

pixelstats trackingpixel

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC