Provimi i Shtetit, pyetjet orientuese për Infermieri, Mami, Fizioterapi

Infermieret, datat e Provimit te Shtetit

Agjencia Kombëtare e Provimeve ka bërë publike lidhur me Provimin e Shtetit pyetjet orientuese për Infermieri, Mami dhe Fizioterapi.

Për të fituar të drejtën e ushtrimit të një profesioni të rregulluar, çdo kandidat duhet të kryejë praktikën profesionale; të kryejë provimin e shtetit; si dhe të regjistrohet në Urdhrat Profesionale përkatëse.

Më poshtë  pyetjet orientuese;

Pyetjet per Infermieri_Pjesa Speciale
Pyetjet per Infermieri_Pjesa Klinike
Pyetjet per Infermieri_Pjesa Paraklinike

Pyetjet per Mami_Pjesa Speciale
Pyetjet per Mami_Pjesa Paraklinike
Pyetjet per Mami_Pjesa Klinike

Pyetjet per Fizioterapi me alternative_Pjesa Speciale
Pyetjet per Fizioterapi me Alternativa_Pjesa e Pergjithshme

Pyetjet per Teknik Laboratori
Pyetjet per Logopedi
Pyetjet per Imazheri

pixelstats trackingpixel

4 Comments for “Provimi i Shtetit, pyetjet orientuese për Infermieri, Mami, Fizioterapi”

  1. Doja te dija,kur eshte provimi i urdhrit te infermierit me computer online.
    Ju lutem me ktheni pergjigje

  2. jona

    dega infermieri eshte e bukur por shume e veshtire ………………te gjithe ata qe kane ndermend ta hedhin te mendohen mire s nuk ka me kthim .. ata qe e hedhin duhet ta kene petjeter biologjine 10* …………………………shpresoje te vleje keshilla per ju maturante qe po hidhni hapin e pare ju uroj suksaese_…………………..

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC