Provimi i Shtetit, pyetjet orientuese për Infermieri, Mami, Fizioterapi

Infermieret, datat e Provimit te Shtetit

Agjencia Kombëtare e Provimeve ka bërë publike lidhur me Provimin e Shtetit pyetjet orientuese për Infermieri, Mami dhe Fizioterapi.

Për të fituar të drejtën e ushtrimit të një profesioni të rregulluar, çdo kandidat duhet të kryejë praktikën profesionale; të kryejë provimin e shtetit; si dhe të regjistrohet në Urdhrat Profesionale përkatëse.

Më poshtë  pyetjet orientuese;

Pyetjet per Infermieri_Pjesa Speciale
Pyetjet per Infermieri_Pjesa Klinike
Pyetjet per Infermieri_Pjesa Paraklinike

Pyetjet per Mami_Pjesa Speciale
Pyetjet per Mami_Pjesa Paraklinike
Pyetjet per Mami_Pjesa Klinike

Pyetjet per Fizioterapi me alternative_Pjesa Speciale
Pyetjet per Fizioterapi me Alternativa_Pjesa e Pergjithshme

Pyetjet per Teknik Laboratori
Pyetjet per Logopedi
Pyetjet per Imazheri

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC