Provimi i Shtetit, pyetjet orientuese për Mjekësi, Stomatologji dhe Farmaci

Agjencia Kombëtare e Provimeve ka bërë publike lidhur me Provimin e Shtetit pyetjet orinetuese për Mjekësi, Stomatologji dhe Farmaci. Për të fituar të drejtën e ushtrimit të një profesioni të rregulluar, çdo kandidat duhet të kryejë praktikën profesionale; të kryejë provimin e shtetit; si dhe të regjistrohet në Urdhrat Profesionale përkatëse. Më poshtë  programet dhe pyetjet orientuese;

Programet orientuese per secilen dege: 

Mjekesi e Pergjithshme
Stomatologji
Farmaci

Pyetjet orientuese per secilen dege: 

Mjekesi e Pergjithshme me alternativa_Pjesa I

Mjekesi e Pergjithshme me alternativa_Pjesa II
Mjekesi e Pergjithshme me alternativa_Pjesa III
Stomatologji me alternativa
Farmaci me alternativa_Pjesa I
Farmaci me alternativa_Pjesa II

 

 

pixelstats trackingpixel
Dergoja nje shoku
Friend Email
Enter your message

1 Comment for “Provimi i Shtetit, pyetjet orientuese për Mjekësi, Stomatologji dhe Farmaci”

  1. Engert

    Doja tju pyesja nese mund te me nisni pergjigjet per provimin e stomatologjis ???

    Nese mund te mi gjeni do me beni nder te madh

    Ju faleminderit

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC