Provimi i Shtetit, pyetjet orientuese për mësuesit e rinj

Të gjithë mësuesit e rinj do t’i nënshtrohen Provimit të Shtetit në muajin tetor. Ndërkohë që Agjencia Kombëtare e Provimeve ka publikuar dhe pyetjet orinetuese per secilin profil.

Arte Figurative
Bilologji_pjesa I, Biologji_pjesa II
Histori_Pjesa I, Histori_pjesa II
Matematike_Pjesa I, Matematike_Pjesa II
Shkenca Sociale_Pjesa I, Shkenca Sociale_Pjesa II, Shkenca Sociale_Pjesa III,
Anglisht_Pjesa I, Anglisht_Pjesa II
Frengjisht
Italisht
Edukim fizik
Gjuhe Shqipe_Pjesa I, Gjuhe Shqipe_Pjesa II, Gjuhe Shqipe_Drejtshkrim
Instrumente muzikore
Programi i Perbashket Psikologji
Program i Perbashket_Mesuesi

Fondi i Pyetjeve është hartuar për rreth 15 lëndë, me rreth 2 deri në 3 mijë pyetje për secilën. Për çdo mësues pavarësisht nga lënda një pjesë e tezës do të jetë drejtshkrimi dhe përgatitja didaktiko-pedagogjike. Provimi i Shtetit për mësuesit është i përbërë nga dy pjesë: Pjesa pedagogjike  40% e pyetjeve dhe Pjesa profesionale  60% e pyetjeve.

Në provim do të marrin pjesë vetëm kandidatët  që janë vlerësuar pozitivisht në praktikën profesionale nga komisionet e shkollave dhe drejtorive arsimore rajonale. Vetëm mësuesit që kalojnë me sukses Provimin e Shtetit do të kenë të drejtë të aplikojnë për vendet e lira të punës në shkollat e rretheve të ndryshme të vendit.

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC