Matura Shteterore 2012, notat e Letersise, Matematikes dhe Lendeve me Zgjedhje per te gjithe nxenesit

Matura shteterore

Pas përfundimit dhe të provimit të fundit të Matures Shteterore, Ministria e Arsimit dhe Shkences ka bere publike rezultatet e 2 provimeve te detyruara, Gjuhe Letersise dhe Matures dhe atyre te lëndëve me zgjedhje. Të gjithë maturantët dhe të interesuarit mund të gjejnë notën e tyre nëpërmjet ID personale, notën e shkallëzuar, si dhe notën zyrtare që do të shënohet në Diplomën e re të Maturës, në linket e mëposhtëm;

Rezultatet e Provimit të Lëndëve me Zgjedhje
Rezultatet e Gjuhe Shqipe-Letersi
Rezultatet e matematikes

Maturantët në të gjithë vendin kanë testuar njohuritë e tyre në Gjuhe Shqipe-Letersi ne 2 qershor dhe Matematike ne 16 qershor, ndersa iu nenshtruan testit te lendeve me zgjedhje më 30 qershor. MASH nderkaq ka publikuar dhe Formulari A2, ndersa pritet dhe dalja e udhezimit perkates per plotesimin e tij.

SHENIM:  Rezultatet e provimit te letersise jane te afishuara sipas kodit te nxenesit. Ne dokument mund mund te kerkoni ne mbi 700 faqet e tij duke klikuar me butonin e majte te mousit mbi dokument, dhe me pas shtypur CTRL + F. Ne krah te majte siper do t’ju shfaqet nje shirit ku mund te shtypni kodin tuaj perkates. Pasi te shtypni buton ENTER me tastiere, do t’ju shfaqet nje mesazh poshte shiritit te kerkimit qe thote se nje kombinim eshte gjetur. Duke klikuar ne slidet ne krah te majte te dokumentit, ju do te shkoni direkt ne faqen ku kodi i sapo kerkuar gjendet. 

 

 

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC