Viti i ri Shkollor 2012-2013, MASH: Mesimi nis në 10 shtator. Pushimet dhe datat e provimeve

Mësimi për vitin shkollor 201202013 të arsimit parauniversitar nis për të gjitha kategoritë më 10 shtator. Ministria e Arsimit ka sqaruar dhe datat e psuhimeve si dhe ë provimeve të Lirimit dhe atyre të Maturës Shtetërore.

Per te gjitha kategorite e arsimit parauniversitar:

·        mesimet  fillojne me daten 10 shtator 2012

·        Pushimet e dimrit fillojne ne daten 24 dhjetor 2012 dhe perfundojne me 6 janar 2013

·        Semestri i pare i shkollave te AB perfundon me date 23 janar 2013 dhe semestri i dyte fillon me date 28 janar 2013

·        Per te gjithe sistemin e arsimit parauniversitar do të ketë  pushim në periudhen 27 – 31 mars 2013

·        Perfundimi i shkolles:

Ø  Arsimi baze 7 qershor 2013. Periudha e Provimeve të Lirimit 10 – 23 qershor 2013

Ø  Arsimi i mesem (pa maturen) 14 qershor 2013

Ø  Matura 24 maj 2013.  Periudha e provimeve te MSH 24 maj – 30 qershor 2013

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC