Matura Shteterore 2012, notat e Letersise dhe Matematikes per te gjithe nxenesit. Kete jave Formulari A2

Me perfundimin e provimeve te Matures Shteterore, Ministria e Arsimit dhe Shkences ka bere publike rezultatet e provimit te dyte te detyruar te Matures Shteterore, atij te Matematikes, pas atij te Letersise. Të gjithë maturantët dhe të interesuarit për rezultatet e provimit të kësaj lënde mund të gjejnë nëpërmjet ID personale të maturantit, notën e shkallëzuar, si dhe notën zyrtare që do të shënohet në Diplomën e re të Maturës, në linket e mëposhtëm;

Rezultatet e Gjuhe Shqipe-Letersi

Rezultatet e matematikes

Maturantët në të gjithë vendin kanë testuar njohuritë e tyre në Gjuhe Shqipe-Letersi ne 2 qershor dhe Matematike ne 16 qershor, ndersa iu nenshtruan ne dy dite me pare testit te lendeve me zgjedhje. Sipas MASH, sot nis dhe korrigjimi i provimit të lëndëve me zgjedhje. Gjithashtu, në fillim të javës del dhe Formulari A2.

SHENIM:  Rezultatet e provimit te letersise jane te afishuara sipas kodit te nxenesit. Ne dokument mund mund te kerkoni ne mbi 700 faqet e tij duke klikuar me butonin e majte te mousit mbi dokument, dhe me pas shtypur CTRL + F. Ne krah te majte siper do t’ju shfaqet nje shirit ku mund te shtypni kodin tuaj perkates. Pasi te shtypni buton ENTER me tastiere, do t’ju shfaqet nje mesazh poshte shiritit te kerkimit qe thote se nje kombinim eshte gjetur. Duke klikuar ne slidet ne krah te majte te dokumentit, ju do te shkoni direkt ne faqen ku kodi i sapo kerkuar gjendet. 

"Matura Shteterore 2012, notat e Letersise dhe Matematikes per te gjithe nxenesit. Kete jave Formulari A2 ", 5 out of 5 based on 1 ratings.

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC