Matura Shtetërore 2012, përgjigjet e lëndëve me zgjedhje. Variantet për cdo lëndë

Maturantët përfunduan dhe provimin e fundit të Maturës Shtetërore, testimin në lëndët me zgjedhje.  Ndërkaq, Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka publikuar dhe skemat e vlerësimit të testeve të lëndëve me zgjedhje.

Anatomi
Anglisht
Art-balet
Biologji
Ekonomi
Ekonomi-filozofi
Fizike
Frengjisht
Gjermanisht
Greqisht
Harmoni
Histori
Italisht
Kimi
Matematike
Njohuri
Psikologji
Qytetari
Shkenca e Tokes
Sociologji
Spanjisht
Teknologji
Trashegimia Kulturore
Turqisht

Provimet me zgjedhje përcaktojnë orientimet se ku maturantët duan të vijojnë studimet e larta në universitetet publike të vendit.  Ndërkohë, një pjesë e konsiderueshme e maturantëve kanë kërkuar të testohen në më shumë se dy lëndë. Maturantët plotësuan rreth 20 pyetje, të kombinuara në mënyrë të barabartë ndërmjet pyetjeve me alternativa dhe atyre me zhvillim, të cilat vlerësohen në total me 30 pikë.

Nderkaq, sipas MASH, diten e neserme pritet te dalin dhe rezultatet e Provimit te dyte te detyruar te Matures Shteterore,a tij te Matematikes.

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC