Provimet e Lirimit 2012, ja përgjigjet e provimit të Matematikës

Nxënësit e shkollave 9 vjecare në të gjithë vendin kanë përfunduar tashmë Provimet e Lirimit, pas testimit të njohurive të tyre dhe në provimin e dytë të detyruar, atë të Matematikës. Ndërkaq Ndërkaq, Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka publikuar dhe përgjigjet e provimit të Matematikës. Skema e vlerësimit të testit të Matematikës, Teza e Matematikes

Testi i Matematikes në total ka 25 pyetje. Pjesa I nga 1 deri në 13 janë pyetjet me alternative dhe vlerësohen me nga 1 pikë. Pjesa II nga 14 deri në 25 janë pyetjet me zgjidhje. Pikët për secilën kërkesë të pyetjeve janë dhënë përbri tyre. Përgjigjet e të gjitha pyetjeve do të shkruhen në fletore. Koha për zhvillimin e kërkesave të testit është 2 orë e 30 minuta.

Lëndët për të cilat zhvillohet Provimet e Lirimit janë dy: Gjuhë amtare dhe Matematikë. Nxenesit iu nenshtruan testimit te Gjuhe Letersi ne daten 13 qershor dhe atij te Matematikes ne daten 22 qershor.

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC