Provimi i Shtetit për mësuesit e rinj në tetor. Programet orientuese për çdo lëndë

Të gjithë mësuesit e rinj, që janë duke zhvilluar praktikën profesionale nëpër shkolla do t’i nënshtrohen do t’i nënshtrohen Provimit të Shtetit, në muajin tetor. Ndërkohë Agjencia Kombëtare e Provimeve ka publikuar programet orientuese të secilit profil.

Fondi i Pyetjeve është hartuar për rreth 15 lëndë, me rreth 2 deri në 3 mijë pyetje për secilën. Për çdo mësues pavarësisht nga lënda një pjesë e tezës do të jetë drejtshkrimi dhe përgatitja didaktiko-pedagogjike. Provimi i Shtetit për mësuesit është i përbërë nga dy pjesë: Pjesa pedagogjike  40% e pyetjeve dhe Pjesa profesionale  60% e pyetjeve.

Në provim do të marrin pjesë vetëm kandidatët  që janë vlerësuar pozitivisht në praktikën profesionale nga komisionet e shkollave dhe drejtorive arsimore rajonale. Vetëm mësuesit që kalojnë me sukses Provimin e Shtetit do të kenë të drejtë të aplikojnë për vendet e lira të punës në shkollat e rretheve të ndryshme të vendit.

Programi i perbashket per te gjitha nenprofesionet

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Biologji

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Kimi

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Gjuhë Angleze

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Gjuhë Frënge

Programi orientues i Provimit të Shtetit për mësuesit e Gjuhës Italiane

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Matematikë

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Instrumente Muzikore

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Edukim Fizik

Programi orientues i Provimit të Shtetit profesioni mësues Informatike

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Gjuhë Shqipe Letërsi

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Shkenca Sociale

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Arte Figurative

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Histori

Programi orientues i Provimit të Shtetit nënprofesioni Gjeografi

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC