Matura Shtetërore 2012, nota e provimit të Gjuhë shqipe-Letërsi per te gjithe nxenesit

Matura shteterore

Ministria e Arsimit dhe Shkences ka bere publike rezultatet e provimit te pare te detyruar te Matures Shteterore, ate te Gjuhe Shqipe-Letersi. Të gjithë maturantët dhe të interesuarit për rezultatet e provimit të kësaj lënde mund të gjejnë nëpërmjet ID personale të maturantit, notën e shkallëzuar, si dhe notën zyrtare që do të shënohet në Diplomën e re të Maturës, në linkun e mëposhtëm;

Rezultatet e Gjuhe Shqipe-Letersi

Me përfundimin e testimit, Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka bërë publike dhe përgjigjet e provimit  të Gjuhë Shqipe-Letërsi.

Maturantët në të gjithë vendin kanë testuar njohuritë e tyre në Gjuhë Shqipe dhe Letërsi ne daten 2 qershor, ndersa iu nenshtruan dje testit te Matematikes. Provimet jane  zhvilluar në ambjentet e instucioneve të arsimit publik dhe kane zgjatur për rreth 2 orë e 30 minuta. Ndersa, maturantet do t’i nenshtrohet provimit te Lendeve me Zgjedhje ne fund te qershorit.

SHENIM:  Rezultatet e provimit te letersise jane te afishuara sipas kodit te nxenesit. Ne dokument mund mund te kerkoni ne mbi 700 faqet e tij duke klikuar me butonin e majte te mousit mbi dokument, dhe me pas shtypur CTRL + F. Ne krah te majte siper do t’ju shfaqet nje shirit ku mund te shtypni kodin tuaj perkates. Pasi te shtypni buton ENTER me tastiere, do t’ju shfaqet nje mesazh poshte shiritit te kerkimit qe thote se nje kombinim eshte gjetur. Duke klikuar ne slidet ne krah te majte te dokumentit, ju do te shkoni direkt ne faqen ku kodi i sapo kerkuar gjendet. 

 

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC