MASH publikon kuotat per universitetet. Ndarja sipas degeve e 26 mije vendeve

Ministria e Arsimit publikoi kuotat ne Universitete per vitin akademik 2012-2013. Krahasuar me nje vit me pare ka nje rritje kuotash per ata qe do te ulen per here te pare ne auditoret e universiteteve. Me poshte po japim te plote tabelat sipas Universiteteteve dhe degeve per 26 mije vende.

 

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCES       (TABELA Nr.1)
PROGRAMET CIKLI  I PARE  ME KOHE TE PLOTE  PER VITIN AKADEMIK 2012-2013
EMERTIMI I UNIVERSITETIT

EMRTIMI I FAKULTETIT

ID_PROGRAMIT

EMERTIMI I PROGRAMIT

Kuotat për studentët shqiptarë 2012-2013

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Histori Filologjisë

001

Histori

100

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Histori Filologjisë

002

Gjeografi

80

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Histori Filologjisë

003

Gjuhë – Letërsi

120

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Histori Filologjisë

004

Gazetari

85

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave të Natyrës

005

Biologji

120

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave të Natyrës

006

Bioteknologji

80

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave të Natyrës

007

Matematikë

100

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave të Natyrës

008

Fizikë

100

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave të Natyrës

009

Informatikë

300

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave të Natyrës

010

Kimi

100

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave të Natyrës

011

Kimi dhe Teknologji Ushqimore

100

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave të Natyrës

012

Kimi Industriale dhe Mjedisore

100

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave të Natyrës

013

Inxhinieri Matematike dhe Informatike

120

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave të Natyrës

014

Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

220

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

015

Gjuhë Angleze

200

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

016

Gjuhë Frënge

80

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

017

Gjuhë Gjermane

80

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

018

Gjuhë Italiane

80

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

019

Gjuhë Greke

50

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

020

Gjuhë Turke

40

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

021

Gjuhë Ruse

50

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

022

Gjuhë Spanjolle

70

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

023

Gjuhë Angleze (Kukës)

50

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

024

Gjuhë Angleze (Sarandë)

70

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Sociale

025

Psikologji

100

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Sociale

026

Punë Sociale

80

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Sociale

027

Filozofi

80

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Sociale

028

Sociologji

80

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Sociale

029

Shkenca Politike

80

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Shkencave Sociale

030

Administrin dhe Pune Sociale

80

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Ekonomisë

031

Administrim – Biznes

430

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Ekonomisë

032

Ekonomiks

100

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Ekonomisë

033

Financë

430

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Ekonomisë

034

Informatikë Ekonomike

200

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Ekonomisë

035

Administrim – Biznes (Kukës)

100

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Ekonomisë

036

Administrim- Biznes ( Sarandë)

150

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë

037

Mjekësi e Përgjithshme

240

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë

038

Farmaci

120

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë

039

Stomatologji

120

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Mjekësisë

040

Shëndeti Publik

40

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Infermierisë

041

Infermieri e Përgjithshme

280

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Infermierisë

042

Mami

100

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Infermierisë

043

Teknik i Lartë Laboratori

80

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Infermierisë

044

Fizioterapi

80

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Infermierisë

045

Logopedi

30

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Infermierisë

046

Imazheri

80

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Infermierisë

047

Infermieri e Përgjithshme (Kukës)

100

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Infermierisë

048

Infermieri e Përgjithshme (Sarandë)

100

Universiteti i Tiranës Fakulteti i Drejtesisë

049

Drejtësi

550

Univ.  Bujqësor i Tiranës Fakulteti Ekonomisë dhe Agrobiznesit

050

Menaxhim Agrobiznesi

160

Univ.  Bujqësor i Tiranës Fakulteti Ekonomisë dhe Agrobiznesit

051

Menaxhim Agrobiznesi (Lushnjë)

80

Univ.  Bujqësor i Tiranës Fakulteti Ekonomisë dhe Agrobiznesit

052

Ekonomi dhe Politikë Agrare

160

Univ.  Bujqësor i Tiranës Fakulteti Ekonomisë dhe Agrobiznesit

053

Financë – Kontabilitet

160

Univ.  Bujqësor i Tiranës Fakulteti Ekonomisë dhe Agrobiznesit

054

Financë – Kontabilitet  (Lushnjë)

100

Univ.  Bujqësor i Tiranës Fakulteti Ekonomisë dhe Agrobiznesit

055

Menaxhim i Turizmit Rural

80

Univ.  Bujqësor i Tiranës Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

056

Mbrojtje Bimësh

80

Univ.  Bujqësor i Tiranës Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

057

Hortikulturë

80

Univ.  Bujqësor i Tiranës Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

058

Hortikulturë (Lushnjë)

60

Univ.  Bujqësor i Tiranës Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

059

Prodhim Bimor

80

Univ.  Bujqësor i Tiranës Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

060

Zootekni dhe Biznes Blegtoral

80

Univ.  Bujqësor i Tiranës Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

061

Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi

80

Univ.  Bujqësor i Tiranës Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

062

Agromjedis dhe Ekologji

100

Univ.  Bujqësor i Tiranës Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

063

Agromekanizim

80

Univ.  Bujqësor i Tiranës Fakulteti i Bioteknologjise dhe Ushqimit

064

Teknologji Agroushqimore

120

Univ.  Bujqësor i Tiranës Fakulteti i Bioteknologjise dhe Ushqimit

065

Vreshtari – Enologji

80

Univ.  Bujqësor i Tiranës Fakulteti i Shkencave Pyjore

066

Mbarështim Pyjesh

80

Univ.  Bujqësor i Tiranës Fakulteti i Shkencave Pyjore

067

Përpunim Druri

100

Univ.  Bujqësor i Tiranës Fakulteti i Mjekesise Veterinare

068

Mjekësi Veterinare

130

Univ.  Bujqësor i Tiranës Fakulteti i Mjekesise Veterinare

069

Menaxhim Veterinar (2 vjecar) (Lushnjë)

60

Univ.  Bujqësor i Tiranës Fakulteti i Mjekesise Veterinare

070

Menaxhim Veterinar (2 vjecar) (Gjirokastër)

60

Univ. Politeknik i Tiranës Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

071

Inxhinieri  Ndërtimi

170

Univ. Politeknik i Tiranës Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

072

Inxhinieri Hidroteknike

100

Univ. Politeknik i Tiranës Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

073

Inxhinieri Mjedisi

100

Univ. Politeknik i Tiranës Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

074

Arkitekturë (Arkitekt)

120

Univ. Politeknik i Tiranës Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

075

Arkitekturë (Urbanist)

100

Univ. Politeknik i Tiranës Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

076

Inxhinieri Gjeodet

100

Univ. Politeknik i Tiranës Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike

077

Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë)

100

Univ. Politeknik i Tiranës Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike

078

Inxhinieri Elektrike (Energjitikë)

100

Univ. Politeknik i Tiranës Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike

079

Inxhinieri Mekatronike

100

Univ. Politeknik i Tiranës Fakulteti i Inxhinierise Matematike & Inxhinierise Fizike

080

Inxhinieri Fizike

100

Univ. Politeknik i Tiranës Fakulteti i Inxhinierise Matematike & Inxhinierise Fizike

081

Inxhinieri Matematike

100

Univ. Politeknik i Tiranës Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

082

Inxhinieri Mekanike

150

Univ. Politeknik i Tiranës Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

083

Inxhinieri Tekstile dhe Modë

60

Univ. Politeknik i Tiranës Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

084

Inxhinieri Materiale

60

Univ. Politeknik i Tiranës Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

085

Inxhinieri Ekonomike

100

Univ. Politeknik i Tiranës Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave

086

Inxhinieri Gjeologjike

150

Univ. Politeknik i Tiranës Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave

087

Inxhinieri e Burimeve Natyrore

150

Univ. Politeknik i Tiranës Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave

088

Inxhinieri  Gjeoinformatikë

150

Univ. Politeknik i Tiranës Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave

089

Inxhinieri Gjeomjedis

150

Univ. Politeknik i Tiranës Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

090

Inxhinieri Elektronike

80

Univ. Politeknik i Tiranës Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

091

Inxhinieri Informatike

100

Univ. Politeknik i Tiranës Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

092

Inxhinieri Telekomunikacioni

80

Univ. “Fan Noli”  Korçë Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë

093

Gjuhë – Letërsi

60

Univ. “Fan Noli”  Korçë Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë

094

Gjuhë Letërsi Shqipe dhe Frënge

40

Univ. “Fan Noli”  Korçë Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë

095

Gjuhë Angleze

100

Univ. “Fan Noli”  Korçë Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë

096

Cikël i Ulët

70

Univ. “Fan Noli”  Korçë Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë

097

Cikël i Ulët Parashkollor

40

Univ. “Fan Noli”  Korçë Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë

098

Histori – Gjeografi

70

Univ. “Fan Noli”  Korçë Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë

099

Cikël i Ulët dhe Anglisht për Cikël Fillor (Pogradec)

60

Univ. “Fan Noli”  Korçë Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane

100

Filozofi – Sociologji

80

Univ. “Fan Noli”  Korçë Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane

101

Matematikë –  Fizikë

80

Univ. “Fan Noli”  Korçë Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane

102

Matematikë – Informatikë

120

Univ. “Fan Noli”  Korçë Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane

103

Biologji – Kimi

100

Univ. “Fan Noli”  Korçë Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane

104

Teknologji Informacioni

120

Univ. “Fan Noli”  Korçë Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane

105

Infermieri e Përgjithshme

120

Univ. “Fan Noli”  Korçë Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane

106

Mami( Infermier)

60

Univ. “Fan Noli”  Korçë Fakulteti Ekonomik

107

Financë – Kontabilitet

140

Univ. “Fan Noli”  Korçë Fakulteti Ekonomik

108

Menaxhim

140

Univ. “Fan Noli”  Korçë Fakulteti Ekonomik

109

Marketing

120

Univ. “Fan Noli”  Korçë Fakulteti Ekonomik

110

Turizëm

100

Univ. “Fan Noli”  Korçë Fakulteti Ekonomik

111

Turizëm (Pogradec)

80

Univ. “Fan Noli”  Korçë Fakulteti i Bujqësisë

112

Agroushqim

70

Univ. “Fan Noli”  Korçë Fakulteti i Bujqësisë

113

Agrobiznes

70

Univ. “Fan Noli”  Korçë Fakulteti i Bujqësisë

114

Teknologji e Prodhimit Bimor

50

Univ. “Fan Noli”  Korçë Fakulteti i Bujqësisë

115

Hortikulturë

50

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave Humane

116

Gjuhë – Letërsi

80

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave Humane

117

Gjuhë Shqipe dhe Frënge

100

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave Humane

118

Histori – Gjeografi

60

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave Humane

119

Histori dhe Gjuhë Gjermane

70

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave Humane

120

Gjeografi dhe Gjuhë Italiane

70

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave Humane

121

Gjuhë Angleze

130

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave Humane

122

Gjuhë Gjermane

50

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave Humane

123

Gjuhë Frënge

50

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave Humane

124

Gjuhë Italiane

50

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave Humane

125

Gazetari

50

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave Humane

126

Gazetari – Anglisht

60

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave të Natyrës

127

Biologji – Kimi

10

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave të Natyrës

128

Matematikë – Fizikë

100

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave të Natyrës

129

Teknologjitë e Informacionit

150

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave të Natyrës

130

Infermieri e Përgjithshme

120

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave të Natyrës

131

Infermieri – Mami

100

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave të Natyrës

132

Teknolog Laborant  (2 vjeçar)

60

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave të Natyrës

133

Fizikë Kompjuterike

60

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave te Edukimit

134

Arsimi Fillor

120

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave te Edukimit

135

Arsimi Parashkollor

60

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave te Edukimit

136

Edukim Qytetar

60

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave te Edukimit

137

Punonjës Social

80

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave te Edukimit

138

Filozofi – Sociologji

60

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave te Edukimit

139

Psikologji

70

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti i Shkencave te Edukimit

140

Edukim Fizik dhe Sporte

50

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti Ekonomik

141

Administrim – Biznes

150

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti Ekonomik

142

Financë – Kontabilitet

150

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti Ekonomik

143

Ekonomia dhe e Drejta

150

Univ “A.Xhuvani” Elbasan Fakulteti Ekonomik

144

Informatikë Ekonomike

150

Univ. “E.Çabej” Gjirokastër Fakulteti i Shkencave të Natyrës

145

Biologji – Kimi

90

Univ. “E.Çabej” Gjirokastër Fakulteti i Shkencave të Natyrës

146

Fizikë dhe Teknologji Informacioni

170

Univ. “E.Çabej” Gjirokastër Fakulteti i Shkencave të Natyrës

147

Matematikë – Fizikë

170

Univ. “E.Çabej” Gjirokastër Fakulteti i Shkencave të Natyrës

148

Matematikë-Informatikë

170

Univ. “E.Çabej” Gjirokastër Fakulteti i Shkencave të Natyrës

149

Teknologji Informacioni

200

Univ. “E.Çabej” Gjirokastër Fakulteti i Shkencave të Natyrës

150

Infermieri

120

Univ. “E.Çabej” Gjirokastër Fakulteti i Shkencave të Natyrës

151

Infermieri Mami

50

Univ. “E.Çabej” Gjirokastër Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

152

Histori – Gjeografi

90

Univ. “E.Çabej” Gjirokastër Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

153

Gjuhë – Letërsi Shqipe

100

Univ. “E.Çabej” Gjirokastër Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

154

Gjuhë Letërsi Angleze

100

Univ. “E.Çabej” Gjirokastër Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

155

Gjuhë Letërsi Italiane

60

Univ. “E.Çabej” Gjirokastër Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

156

Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek

50

Univ. “E.Çabej” Gjirokastër Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

157

Histori dhe Gjuhë  Italiane

60

Univ. “E.Çabej” Gjirokastër Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

158

Mësuesi për Arsimin Fillor

120

Univ. “E.Çabej” Gjirokastër Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

159

Mësuesi për Arsimin Parashkollor

60

Univ. “E.Çabej” Gjirokastër Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

160

Kontabilitet – Financë

150

Univ. “E.Çabej” Gjirokastër Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

161

Administrim – Publik

150

Univ. “E.Çabej” Gjirokastër Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

162

Turizëm

100

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Shkencave Shoqërore

163

Gjuhë – Letërsi

120

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Shkencave Shoqërore

164

Gazetari dhe Komunikim

80

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Shkencave Shoqërore

165

Histori

80

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Shkencave Shoqërore

166

Gjeografi

70

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Shkencave Natyrore

167

Matematikë

120

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Shkencave Natyrore

168

Fizikë

100

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Shkencave Natyrore

169

Informatikë

150

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Shkencave Natyrore

170

Biologji – Kimi

80

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Shkencave Natyrore

171

Infermieri e Përgjithshme

100

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Shkencave Natyrore

172

Infermieri (Mami)

100

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Shkencave Natyrore

173

Infermieri (Fizioterapi)

25

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Shkencave të Edukimit

174

Cikël i Ulët

120

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Shkencave të Edukimit

175

Cikël i Ulët  Parashkollor

50

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Shkencave të Edukimit

176

Psikologji

50

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Shkencave të Edukimit

177

Punë Sociale

50

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Shkencave të Edukimit

178

Edukim Fizik dhe Sporte

50

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Shkencave të Edukimit

179

Pikturë – Grafikë

20

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Ekonomisë

180

Financë – Kontabilitet

150

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Ekonomisë

181

Administrim – Biznes

150

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Ekonomisë

182

Turizëm

100

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

183

Gjuhë Angleze

120

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

184

Gjuhë Italiane

60

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

185

Gjuhë Gjermane

60

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

186

Gjuhë Frënge

60

Univ “L.Gurakuqi” Shkodër Fakulteti i Drejtësisë

187

Drejtësi

200

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike

188

Matematikë

100

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike

189

Shkenca Aktuaristike

80

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike

190

Matematikë Financë

100

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike

191

Matematikë Fizikë

120

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike

192

Fizikë

80

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike

193

Shkenca Kompjuterike

150

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike

194

Shkenca Kompjutacionale

120

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike

195

Teknologji Informacioni

150

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike

196

Informatikë

150

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike

197

Inxhinieri Navale

50

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike

198

Inxhinieri Mekanike

50

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike

199

Navigacion

50

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike

200

Navigacion dhe Peshkim Detar

40

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike

201

Kimi

50

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike

202

Biologji

70

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Teknike

203

Inxhinieri Elektrike

100

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Ekonomisë

204

Administrim Biznesi

180

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Ekonomisë

205

Menaxhim Turizmi

180

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Ekonomisë

206

Ekonomiks

140

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Ekonomisë

207

Financë

200

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Ekonomisë

208

Kontabilitet

200

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Ekonomisë

209

Marketing

200

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane

210

Mësuesi për Arsimin Fillor

100

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane

211

Mësuesi për Arsimin Parashkollor

70

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane

212

Pedagogji e Specializuar

50

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane

213

Gjuhë Shqipe dhe Letërsi

100

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane

214

Gjuhë Angleze

100

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane

215

Gjuhë Italiane

60

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane

216

Histori – Gjeografi

70

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shkencave Humane

217

Drejtësi

180

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shëndetit Publik

218

Infermieri e Përgjithshme

200

Univ. “Ismail Qemali” Vlorë Fakulteti i Shëndetit Publik

219

Infermier Mami

100

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Biznesit

220

Administrim Biznesi

70

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Biznesit

221

Menaxhim – Marketing

70

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Biznesit

222

Shkenca Ekonomike

70

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Biznesit

223

Financë -Kontabilitet

70

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Biznesit

224

Bankë Financë

70

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Biznesit

225

Menaxhim Hotel Restorant

60

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Biznesit

226

Menaxhim Turizëm Kulturor

60

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Biznesit

227

Menaxhim Turizëm Arkeologjik

60

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Shkencave Politiko-Juridike

228

Juridik

50

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Shkencave Politiko-Juridike

229

Shkenca Politike

50

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Shkencave Politiko-Juridike

230

Administrim Publik

50

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Studimeve Profesionale

231

Infermieri e Pergjithshme

60

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Studimeve Profesionale

232

Ndihmës Dentist (2-vjecar)

60

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Studimeve Profesionale

233

Menaxhim Ndërtimi (2-vjecar)

50

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Studimeve Profesionale

234

Menaxhim Transporti (2-vjecar)

50

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Studimeve Profesionale

235

Asistent Ligjor (2-vjecar)

50

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Studimeve Profesionale

236

Asistent Administrativ (2-vjecar)

50

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Studimeve Profesionale

237

Teknologji Automobilash (2-vjecar)

60

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Studimeve Profesionale

238

Specialist Rrjetesh Kompjuterike (2-vjecar)

60

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Studimeve Profesionale

239

Informatikë Praktike (2-vjecar)

30

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Edukimit

240

Gjuhë Angleze

100

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Edukimit

241

Cikli i Ulët

70

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Edukimit

242

Ekspert Procesi Formimi

50

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Edukimit

243

Psikologji-Sociologji

50

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Edukimit

244

Gjuhë Letërsi – Anglisht

70

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

245

Shkenca Kompjuterike

80

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

246

Sistemet e Informacionit

80

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

247

Teknologji Informacioni

80

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

248

Matematikë – Informatikë

80

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

249

Informatikë – Anglisht

80

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Filiali i Peshkopisë

250

Financë – Kontabilitet  (Peshkopi)

70

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Filiali i Peshkopisë

251

Informatikë – Anglisht  (Peshkopi)

70

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Filiali i Peshkopisë

252

Matematikë – Informatikë  (Peshkopi)

70

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Filiali i Peshkopisë

253

Biokimi  (Peshkopi)

40

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Filiali i Peshkopisë

254

Psikologji – Sociologji  (Peshkopi)

40

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Filiali i Peshkopisë

255

Financë – Bankë  (Peshkopi)

50

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Filiali i Peshkopisë

256

Gjuhë Letërsi – Anglisht  (Peshkopi)

50

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Filiali i Peshkopisë

257

Menaxhim – Marketing  (Peshkopi)

50

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Filiali i Peshkopisë

258

Administrim – Biznes  (Peshkopi)

50

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Filiali i Peshkopisë

259

Infermieri e Përgjithshme (Peshkopi)

40

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Filiali i Peshkopisë

260

Matematikë – Fizikë  (Peshkopi)

60

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti Studimeve të Integruara me Praktikën (FASTIP)

261

Menaxhim i Bankave  (Program në Gjuhë Angleze)

35

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti Studimeve të Integruara me Praktikën (FASTIP)

262

Menaxhim Hoteleri Turizëm  (Program në Gjuhë Angleze)

35

Univ.  “A. Moisiu”  Durrës Fakulteti Studimeve të Integruara me Praktikën (FASTIP)

263

Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme  (Program në Gjuhë Angleze)

35

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Artit Skenik

264

Regji Filmi dhe TV

8

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Artit Skenik

265

Aktrim

10

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Artit Skenik

266

Regji

8

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Artit Skenik

267

Skenografi – Kostumografi

10

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Artit Skenik

268

Koreografi

12

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteit i Artit Figurativ

269

Pikturë

51

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteit i Artit Figurativ

270

Skulpturë

12

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Muzikës

271

Muzikologji

3

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Muzikës

272

Kompozim

5

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Muzikës

273

Dirizhim

2

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Muzikës

274

Piano

8

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Muzikës

275

Violinë

10

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Muzikës

276

Violonçel

4

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Muzikës

277

Violë

5

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Muzikës

278

Kitarë

6

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Muzikës

279

Kontrabas

4

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Muzikës

280

Flaut

4

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Muzikës

281

Oboe

3

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Muzikës

282

Klarinetë

4

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Muzikës

283

Fagot

3

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Muzikës

284

Korno

3

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Muzikës

285

Trombë

5

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Muzikës

286

Trombonë

3

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Muzikës

287

Bastub

3

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Muzikës

288

Këngëtar

12

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Muzikës

289

Pedagogji Muzikore

10

Universiteti i Arteve Tiranë Fakulteti i Muzikës

290

Fizarmonikë Klasike

4

Universiteti Sporteve Tiranë Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes

291

Shkencat e Lëvizjes

100

Universiteti Sporteve Tiranë Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit

292

Fushat e Veprimtarisë Fizike, të Shëndetit dhe Rekreacionit

100

Akademia e Arteve, Shkodër Fakulteti i Muzikës

293

Violinë

5

Akademia e Arteve, Shkodër Fakulteti i Muzikës

294

Piano

5

Akademia e Arteve, Shkodër Fakulteti i Muzikës

295

Kanto

5

Akademia e Arteve, Shkodër Fakulteti i Muzikës

296

Kompozim

5

Akademia e Arteve, Shkodër Fakulteti i Muzikës

297

Dirigjim

5

Akademia e Arteve, Shkodër Fakulteti i Artit Figurativ

298

Pikturë

20

 

TOTALI

26072

 

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC