Provimi i Shtetit, rezultatet për farmacistët. Jaupllari: Kalueshmeria 50 %

Përfundoi sezoni i dytë i Provimit të Shtetit për kandidatët farmacistë, qe u zhvillua sipas teknologjisë dixhitale me qëllim shmangien e abuzivitetit. Banga e pyetjeve të provimit të shtetit nuk pësoi ndryshim nga sezoni i mëparshëm duke ngelur në nivelin e 2843 pyetjeve.

Për provim u regjistruan 303 kandidatë që kishin përfunduar praktikën profesionale. Në provim morën pjesë 272  kandidatë dhe nuk morën pjesë 31 kandidatë. Provimin e shtetit e kaluan134 kandidatë ose 49.3% dhe nuk e fituan atë  137 kandidatë ose 50.7% të tyre.

E ndarë sipas Universiteteve.

Gjithsej         Kaluar        Ngelur      Kalushmëria në % Ngelur %

Universiteti i Tiranës     35                 27               8                        77.1                  22.9

Universiteti  ZKM            8                   7               1                        87.5                  13.5

Universiteti UFO            86                 40             46                       46.5                   53.5

Universiteti Kristal        140                 59             81                       42.1                  57.9

Siç shihet dhe nga rezultatet kalueshmëria është në shifrat 50% e cila nënkupton për nivel të ulët të formimit bazë të kandidatëve farmacistë. “Ky rezultat në disa universitete private është shumë i dobet dhe ky është një fenomen shqetësues për ne sepse në shërbimin farmaceutik për popullatën pritet të shërbëjnë kontigjente profesionistësh me mangësi të theksuar në forminin bazë. Ne gjithmonë kemi qënë skeptikë për standartet e universiteteve private që lidhen me kriteret e pranimit, nivelin e programeve, nivelin e mësimdhënies, numrin e të regjistruarve”, tha kreu i Urdhrit te Farmacisteve, Arjan Jaupllari. Frekuentimi i mësimit, i leksioneve dhe praktikës mësimore, duke pasur parasysh se për këtë lloj profesioni, është me shkëputje nga puna.

Urdhri i Farmacisteve leshoi alarmin per mbingopje te tregut farmaceutik nga te diplomuarit nw universitetet private. “Liberalizimi i universiteteve ka bere qe te ulen ndjeshwm standardet e mwsimdhenies sidomos nw universitetet private”, tha Jaupllari. Aktualisht, sipas tij, sot numerohen rreth 2 mije farmaciste te cilet nese llogaritet ne baze te numrit tw popullsise plotesojne nevojat per kete sherbim.

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC