Dëmshpërblimi i të përndjekurve, kësti i dytë shpërndahet nga 26 marsi

Qeveria miratoi sot vendimin “Për disa ndryshime në vendimin 419, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e afateve dhe të skemës së shpërndarjes së fondeve të dëmshpërblimit për ish të dënuarit politikë të regjimit komunist”.

Ky vendim synon përmbushjen  në kohë dhe me cilësi, të detyrimit që Qeveria shqiptare ka ndërmarrë për dëmshpërblimin e ish të përndjekurve të regjimit komunist, si dhe  përcakton afatin e shpërndarjes së këstit të dytë të fondeve të dëmshpërblimit, i cili fillon më 26 mars 2012.

Në kuadër të skemës së miratuar, afati i shpërndarjes së fondeve të dëmshpërblimit, është llogaritur që për këstin e dytë të fillojë pas përfundimit të miratimit të plotë të dëmshpërblimit për të gjithë ish të përndjekurit politikë.

Ky proces është tashmë drejt finalizimit dhe pritet shpërndarja e këstit të dytë të dëmshpërblimit për kategoritë e të dënuarve me burgim, si dhe për familjarët e viktimave të ekzekutuara, me vendim gjyqësor apo urdhër tjetër. Ndërkohë që nuk do të shpërblehen ata persona që vërtetohen që kanë qenë bashkëpunëtorë me pushtuesit.

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC