Provimet e Lirimit 2012, MASH: Ja procedurat dhe rregullat si do të zhvillohen

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka përcaktuar rregullat për zhvillimin e dy provimeve të Lirimit 2012, gjuhë amtare dhe matematikë. Ndërkohë datat e mbajtjes së këtyre provimeve do të përcaktohen me një udhëzim të veçantë të ministrit.

Sipas udhëzimit, çdo provim jepet me shkrim në një ditë të caktuar dhe nxënësit që nuk marrin një ose të dy provimet mund t’i rijapin në sesionin e dytë.  MASH përcakton se provimet do të mbahen vetëm në ambjentet e institucioneve publike arsimore.

Rregullat të tjera të zhvillimit të Provimeve të Lirimit 2012.

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC