Kostoja e ndërtimit dhe vlera mesatare e apartamenteve, çmimet e reja sipas Qarqeve. Lista e plotë

Publikohen tarifat e reja për koston mesatare të ndërtimit dhe vlerën mesatare të apartamenteve për të gjitha qarqet e vendit, dhe disa nga komunat kryesore. Vendimi i qeverisë parashikon që kostoja mesatare e ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave në shkallë republike, për vitin 2011, të jetë 36526 lekë metri katror për sipërfaqe shfrytëzimi. Vendimi i Qeverisë gjithashtu përcakton çmimet e tregut të lirë sipas qarqeve. Më poshtë po japim të plotë vendimin, bashkë me çmimet e publikuara.

UDHËZIM  Nr.4, datë 23.11.2011 PËR MIRATIMIN E KOSTOS MESATARE TË NDËRTIMIT TË BANESAVE NGA ENTI KOMBËTAR i BANESAVE, PËR VITIN 2011

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të shkronjës “dh” të nenit 34/1 të ligjit nr.9232, datë 13.5.2004 “Për programet sociale për strehimin e banorëve të zonave urbane”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave

UDHËZON:

1. Kostoja mesatare e ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave, në shkallë republike, për vitin 2011, të jetë 36 526 (tridhjetë e gjashtë mijë e pesëqind e njëzet e gjashtë) lekë/m 2 , për sipërfaqe shfrytëzimi.

2. Kostoja mesatare e ndërtimit dhe vlera mesatare e apartamenteve në tregun e lirë të banesave, sipas qyteteve, për vitin 2011, të jetë sipas tabelave nr.1, nr.2, nr.3, që i bashkëlidhen  këtij udhëzimi.

3. Për qytetet për të cilat nuk janë nxjerrë vlerat e kostos mesatare të ndërtimit, të merren vlerat e kostos së ndërtimit të qytetit më të afërt, sipas tabelës nr.1, që i bashkëlidhet këtij udhëzimi.

4. Vlerat mesatare të banesave në tregun e lirë nuk mund të përdoren për t’iu referuar zonave të afërta.

TABELA NR.1 KOSTO MESATARE E NDËRTIMIT

Në koston mesatare nuk janë përfshirë vlerat e:

1. rrjetit inxhinierik,

2. projektit,

3. studimit gjeologjik dhe sizmik,

4. lejes së ndërtimit,

5. truallit,

6. shpenzime operacionale të EKB 4%.

Nr. Qyteti                            Lekë/m2 sip. Shfrytëzimi             Lekë/m2sip.ndërtimi

1 Berat                                                  36,133                                                   29,671

2 Dibër                                                36,959                                                30,347

3 Durrës                                               36,188                                                  29,714

4 Elbasan                                          35,730                                                  29,334

5 Ersekë                                              36,645                                                  30,094

6 Fier                                                  36,103                                                  29,645

7 Gramsh                                            35,884                                                  29,461

8 Gjirokastër                                 36,951                                                  30,347

9 Korçë                                                 36,450                                                  29,934

10 Krujë                                             36,641                                                  30,090

11 Kavajë                                             36,188                                                  29,714

12 Kuçovë                                         36,070                                                   29,619

13 Kukës                                              37,151                                                   30,510

14 Laç                                                  36,532                                                   29,999

15 Lezhë                                              36,760                                                   30,187

16 Librazhd                                     36,317                                                   29,820

17 Lushnjë                                          35,915                                                   29,492

18 Mat                                                  36,956                                                   30,347

19 Përrenjas                                       36,248                                                   29,763

20 Peqin                                            35,834                                                   29,420

21 Përmet                                           36,838                                                   30,252

22 Pogradec                                    36,645                                                   30,094

23 Pukë                                                37,289                                                   30,628

24 Rrëshen                                      36,659                                                   30,104

25 Skrapar                                           36,276                                                   29,789

26 Sarandë                                       36,904                                                   30,306

27 Shkodër                                         36,745                                                   30,176

28 Tepelenë                                    36,838                                                   30,252

29 Tropojë                                          37,330                                                   30,661

30 Tiranë                                          36,427                                                   29,910

31 Vlorë                                               36,712                                                   30,147

Kosto mesatare                             36,526                                                  29,994  

 

VLERAT MESATARE TË SHITBLERJEVE NË TREGUN E LIRË PËR VITIN 2011 SIPAS QYTETEVE

Nr. Qytetet                                                                                         Lekë/m2, sipërfaqe shfrytëzimi

1. Qarku Berat

1 Berat                                                                                                                  39,350

2 Çorovodë                                                                                                     18,150

3 Kuçovë                                                                                                             33,400

4 Poliçan                                                                                                          22,230

5 Ura Vajgurore                                                                                               31,060

2.Qarku Dibër

6 Burrel                                                                                                                42,389

7 Bulqizë                                                                                                          41,100

8 Peshkopi                                                                                                          46,472

9 Klos                                                                                                                  35,000

3. Qarku Durrës

10 Durrës                                                                                                            74,540

11Krujë                                                                                                               49,720

12 Fushë-Krujë                                                                                                 50,180

13 Shijak                                                                                                           43,615

14 Sukth                                                                                                              41,000

4. Qarku Elbasan

15 Belsh                                                                                                               34,300

16 Cërrik                                                                                                          39,047

17 Elbasan                                                                                                         49,120

18 Gramsh                                                                                                      39,200

19 Librazhd                                                                                                       44,025

20 Peqin                                                                                                          39,824

21 Përrenjas                                                                                                     41,100

5. Qarku Fier

22 Ballsh                                                                                                            30,100

23 Divjakë                                                                                                     44,000

24 Fier                                                                                                                58,500

25 Lushnjë                                                                                                    42,700

26 Patos                                                                                                             30,000

27 Roskovec                                                                                                 37,000

6. Qarku Gjirokastër

28 Gjirokastër                                                                                                  48,835

29 Këlcyrë                                                                                                      27,300

30 Libohovë                                                                                                     29,400

31 Memaliaj                                                                                                   21,800

32 Përmet                                                                                                          35,800

33 Tepelenë                                                                                                  27,400

7. Qarku Korçë

34 Bilisht                                                                                                           36,200

35 Ersekë                                                                                                       26,800

36 Korçë                                                                                                            51,500

37 Leskovik                                                                                                  21,220

38 Maliq                                                                                                             29,747

39 Pogradec                                                                                                  49,230

8. Qarku Kukës

40 B.Curri                                                                                                          29,100

41 Krumë                                                                                                         27,800

42 Kukës                                                                                                             41,000

9. Qarku Lezhë

43 Laç                                                                                                                  43,077

44 Lezhë                                                                                                          53,150

45 Mamurras                                                                                                    32,540

46 Rrëshen                                                                                                     40,605

47 Rubik                                                                                                             29,113

10. Qarku Shkodër

48 Fushë-Arrëz                                                                                                7,960

49 Koplik                                                                                                         40,730

50 Pukë                                                                                                               22,687

51 Shkodër                                                                                                      55,300

52 Vau Dejës                                                                                                     26,425

11. Qarku Tiranë

53 Kamëz                                                                                                            51,000

54 Kavajë                                                                                                         58,575

55 Rrogozhinë                                                                                                  38,300

56 Vorë                                                                                                             50,000

57 Tiranë                                                                                                            88,200

12. Qarku Vlorë

58 Delvinë                                                                                                          35,800

59 Himarë                                                                                                       53,500

60 Konispol                                                                                                       35,200

61 Orikum                                                                                                       57,000

62 Selenicë                                                                                                         25,300

63 Sarandë                                                                                                      52,096

64 Vlorë                                                                                                              60,298

1 Komuna Kërrabë                                                                                    28,180

2 Komuna Shëngjin                                                                                        49,720

3 Komuna Milot                                                                                         34,786

4 Kashar                                                                                                              58,500

5 Dajt                                                                                                                  57,800

6 Farkë                                                                                                                 70,800

TË DHËNAT E TREGUT TË LIRË TË APARTAMENTEVE NË QYTETIN E TIRANËS PËR VITIN 2011

Nr.                                          Zonat                                                    Lekë/m2, sipërfaqe shfrytëzimi

1                                              1/1                                                                         98,000

2                                              1/2                                                                        71,000

3                                              2/1                                                                        190,000

4                                              2/2                                                                        137,000

5                                              2/3                                                                       115,000

6                                              2/4                                                                        116,000

7                                              2/5                                                                       89,500

8                                              3/1                                                                        81,000

9                                              3/2                                                                       67,000

10                                           4/1                                                                        75,000

11                                           4/2                                                                         61,500

12                                           5/1                                                                        190,000

13                                           5/2                                                                       135,000

14                                           5/3                                                                        117,000

15                                           5/4                                                                        95,000

16                                           6                                                                             70,000

17                                           7/1                                                                         124,000

18                                           7/2                                                                        120,000

19                                           7/3                                                                        91,900

20                                           7/4                                                                       64,350

21                                           8/1                                                                         112,000

22                                           8/2                                                                        94,600

23                                           8/3                                                                       70,000

24                                           9/1                                                                        135,000

25                                           9/2                                                                       106,500

26                                           9/3                                                                        72,000

27                                           10/1                                                                      145,000

28                                           10/2                                                                      142,800

29                                           10/3                                                                     110,000

30                                           11/1                                                                      88,000

31                                           11/2                                                                       71,000

32                                           11/3                                                                      62,500


Leave a Reply

Log in | Designed by GSC