Matura Shtetërore 2012, procedurat dhe kriteret për lëndët me zgjedhje

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka percaktuar procedurat për zhvillimin e Maturës Shtetërore 2012. Udhëzimi i ministrit përcakton se lëndët e provimeve të Maturës Shtetërore janë Gjuhë Shqipe-Letërsi, Matematikë dhe Lëndët me Zgjedhje. Udhëzimi përcakton gjithashtu dhe listën e lëndëve të provimeve me zgjedhje të Maturës Shtetërore 2012, si dhe kriteret në bazë të të cilave maturantët mund t’i zgjedhin ato. Më poshtë udhëzimi për zhvillimin e Maturës Shtetërore 2012;

Udhezim per zhvillimin e Matures Shteterore 2012

pixelstats trackingpixel

5 Comments for “Matura Shtetërore 2012, procedurat dhe kriteret për lëndët me zgjedhje”

  1. Do ket liri si ne te gjitha maturat e meparshme.

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC