Provimet e vjeshtës të Maturës Shtetërore, rezultatet e letërsisë, matematikës dhe lëndëve me zgjedhje. Listat e plota

Ministria e Arsimit dhe Shkencës, në përfundim të provimeve të sesionit të dytë (vjeshtës) të Maturës Shtetërore, ka shpallur rezultatet për testimin e Gjuhë Letërsisë, Matematikës dhe të Lëndëve me Zgjedhje.  Të gjithë maturantët dhe të interesuarit për rezultatet e çdo provimi mund të gjejnë nëpërmjet ID personale notën e shkallëzuar duke klikuar në secilin link më poshtë;

Rezultatet e Letersise, Sesioni II

Rezultatet e Matematikes, Sesioni II

Rezultatet e lendeve me zgjedhje, Sesioni II

SHENIM: Meqenese rezultatet e provimeve të Maturë Shtetërore të Letërsisë, Matematike dhe lendeve me zgjedhje janë te afishuara sipas kodit te nxenesit, ne dokumentet e mesiperme mund te kerkoni, duke klikuar me butonin e majte te mousit mbi secilin dokument dhe me pas duke shtypur CTRL + F. Ne krah te majte siper do tju shfaqet nje shirit ku mund te shtypni kodin tuaj perkates. Pasi te shtypni butonin ENTER ne tastiere, do tju shfaqet nje mesazh poshte shiritit te kerkimit qe thote se nje kombinim eshte gjetur. Duke klikuar ne slidet ne krah te majte te dokumentit, ju do te shkoni direkt ne faqen ku kodi i sapo kerkuar gjendet.

 

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC