Provimet e vjeshtës të Maturës Shtetërore, testi i Matematikës. Variantet dhe zgjidhjet e plota

Maturantë t  te cilet nuk kane kaluar sesionin e pare i jane nenshtruar provimit  te dytë të sesionit të II (vjeshtës) të Maturës Shtetërore  në lëndën e letërsisë. Variantet e plota të 8 profileve dhe zgjidhjet përkatëse po i botojmë të plota në linqet e mëposhtme.

Matematike artistike, sportive dhe koregrafike

Matematike seksioni dy gjuhesh

Matematike gjuhe e huaj

Matematike natyrore

Matematike pedagogjike

Matematike pergjithshme

Matematike shoqerore

Matematika teknike 5 vjecare

Sipas rregullores,ata nuk mund të jenë garues për të studiuar në universitetet publike gjatë këtij viti akademik. Për këta maturantë ekziston mundësia që të ndjekin studimet e larta në një universitet privat, ose në ciklin e studimeve të pjesshme në universitetet publike.

Drejtoritë Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore janë udhëzuar për regjistrimin e maturantëve mbetës që dëshirojnë të riprovohen në sezonin e vjeshtës. Nëse do të rezultojnë kalues në lëndët, ku kanë mbetur, do të pajisen me Diplomën e Maturës.

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC