Lista me fituesit paraparakë për të gjithë universitetet e vendit. Pikët e plota

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka shpallur listën paraprake të fituesve për vitin akademik 2011-2012 në të gjitha universitetet e vendit. Po kështu, MASH ka publikuar dhe listën me pikët e fituesve të fundit për çdo program studimi. Në lista, kandidatët për studimet e larta mund të gjejnë nëse kanë fituar ose jo, si dhe pikët, sipas ID përkatëse.

Për më shumë klikoni në linqet e mëposhtme;

Lista paraprake e fituesve sipas programeve te studimit 2011

Piket e fituesve te fundit 2011

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC