Matura shtetërore, rezultatet e provimit për lëndët me zgjedhje. Lista e plotë

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka shpallur rezultatet e provimeve me zgjedhje të Maturës Shtetërore 2011. Të gjithë maturantët dhe të interesuarit për rezultatet mund të gjejnë nëpërmjet ID personale të maturantit, notën e shkallëzuar duke klikuar ne  linkun me poshte;

Rezultatet e Provimit me Zgjedhje

SHENIM: Meqenese rezultatet e provimit te letersise jane te afishuara sipas kodit te nxenesit, ne dokument mund mund te kerkoni ne mbi 900 faqet e tij duke klikuar me butonin e majte te mousit mbi dokument, dhe me pas shtypur CTRL + F. Ne krah te majte siper do tju shfaqet nje shirit ku mund te shtypni kodin tuaj perkates. Pasi te shtypni buton ENTER me tastiere, do tju shfaqet nje mesazh poshte shiritit te kerkimit qe thote se nje kombinim eshte gjetur. Duke klikuar ne slidet ne krah te majte te dokumentit, ju do te shkoni direkt ne faqen ku kodi i sapo kerkuar gjendet.

Provimit te lëndëve me zgjedhje dhe i fundit i Maturës Shtetërore 2011 iu nenshtruan rreth 48 000 maturantë, të vendosur në mjediset e përzgjedhura nga Drejtoritë Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore. Sipas Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, nga monitorimi i vazhdueshëm i procesit të provimit, në 13 Drejtori Arsimore Rajonale dhe 25 Zyra Arsimore, rezultoi normal, në përputhje me Rregulloren e Maturës Shtetërore. Pas përfundimit të provimit, 97 mijë testet e maturantëve/kandidatëve u grumbullohen në Agjencinë Kombëtare të Provimeve dhe më pas u shpërndane në të 6 qendrat e vlerësimit.

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC