Matura Shtetërore, përgjigjet për provimin me zgjedhje. Variantet për çdo lëndë

Përfundon provimi i lëndëve me zgjedhje dhe i fundit i Maturës Shtetërore 2011, në te cilin  morën pjesë rreth 48 000 maturantë, të vendosur në mjediset e përzgjedhura nga Drejtoritë Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore. Sipas Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, nga monitorimi i vazhdueshëm i procesit të provimit, në 13 Drejtori Arsimore Rajonale dhe 25 Zyra Arsimore, rezultoi normal, në përputhje me Rregulloren e Maturës Shtetërore. Pas përfundimit të provimit, 97 mijë testet e maturantëve/kandidatëve do të grumbullohen në Agjencinë Kombëtare të Provimeve dhe më pas do të shpërndahen në të 6 qendrat e vlerësimit. Më poshtë do të gjeni zgjedhjet e testit të provimit me zgjedhje, sipas lëndëve, te publikuara nga MASH;

Anatomi artistike: Varianti A, Varianti B, Zgjidhja e testit_Anatomi artistike

Biologji: Varianti A, Varianti B, Zgjidhja e testit_Biologji

Ekonomi-Filozofi: Varianti A, Skema e vlerësimit_Varianti A, Varianti B, Skema e vlerësimit B

Fizikë: Varianti A, Varianti B, Zgjidhja e testit_Fizike

Gjeografi : Varianti A, Skema e vlerësimit_Varianti A, Varianti B, Skema e vlerësimit_Varianti B

Harmoni: Varianti A_Harmoni

Histori : Varianti A, Skema e vlerësimit_Varianti A, Varianti B, Skema e vlerësimit_Varianti B

Histori arti: Varianti A, Skema e vlerësimit_Varianti A, Varianti B

Histori baleti: Varianti A, Skema e vlerësimit_Varianti A, Varianti B, Skema e vlerësimit_Varianti B

Histori muzike: Varianti A, Skema e vlerësimit_Varianti A, Varianti B, Skema e vlerësimit_Varianti B

Kimi: Varianti A, Varianti B, Zgjidhja e testit

Njohuri për Shoqërinë: Varianti A, Skema e vlerësimit_Varianti A, Varianti B, Skema e vlerësimit_Varianti B

GJUHET E HUAJA;

Gjuhë e huaj angleze : Varianti A, Skema e vlerësimit_Varianti A, Varianti B, Skema e vlerësimit_Varianti B

Gjuhë e huaj frënge: Varianti A, Skema e vlerësimit_Varianti A, Varianti B, Skema e vlerësimit_Varianti B

Gjuhë e huaj gjermane: Varianti A, Skema e vlerësimit_Varianti A, Varianti B, Skema e vlerësimit_Varianti B

Gjuhë e huaj italiane: Varianti A, Skema e vlerësimit_Varianti A, Varianti B, Skema e vlerësimit_Varianti B

Gjuhë e huaj spanjolle: Varianti A, Skema e vlerësimit_Varaianti A, Varianti B, Skema e vlerësimit_Varianti B

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC