Matura Shtetërore, ja rezultatet e testit të Gjuhë Shqipe-Letërsi

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka shpallur rezultatet e provimit të parë të detyruar të Maturës Shtetërore 2011, për lëndën  Gjuhë Shqipe-Letërsi. Të gjithë maturantët dhe të interesuarit për rezultatet e provimit të kësaj lënde mund të gjejnë nëpërmjet ID personale të maturantit, notën e shkallëzuar, si dhe notën zyrtare që do të shënohet në Diplomën e re të Maturës, në linkun e mëposhtëm;

Rezultatet e Testit te Gjuhe Shqipe-Letersise

SHENIM: Meqenese rezultatet e provimit te letersise jane te afishuara sipas kodit te nxenesit, ne dokument mund mund te kerkoni ne mbi 700 faqet e tij duke klikuar me butonin e majte te mousit mbi dokument, dhe me pas shtypur CTRL + F. Ne krah te majte siper do tju shfaqet nje shirit ku mund te shtypni kodin tuaj perkates. Pasi te shtypni buton ENTER me tastiere, do tju shfaqet nje mesazh poshte shiritit te kerkimit qe thote se nje kombinim eshte gjetur. Duke klikuar ne slidet ne krah te majte te dokumentit, ju do te shkoni direkt ne faqen ku kodi i sapo kerkuar gjendet.

 

 

 

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC