Provimet e lirimit, nis hartimi i testit të Gjuhë Shqipe-Letërsisë

Specialistët janë izoluar pranë Agjencisë së Vlerësimit të Arritjeve të Nxënësve (AVA), për të hartuar modelin e testimit të parë të Provimit të Lirimit, provimit të Gjuhë- Letërsisë që do të mbahet në 17 qershor. Viti shkollor për të gjithë sistemin e arsimit bazë parauniversitar përfundoi më datën 10 qershor.

Rreth 51 480 nxënës të klasave të 9 të këtij sistemi do t’i nështrohen provimeve të lirimi; provimit të parë të Gjuhë- Letërsisë në 17 qershor dhe atij të Matematikës më datë 23 qershor. Provimet e Lirimit do të jepen vetëm me shkrim në një ditë të caktuar, ndërsa nxënësi që nuk arrin t’i kalojë ato me sukses herën e parë, i rijep ato në sesionin e dytë. Për përfundimin e vitit shkollor 2010-2011 dhe për zhvillimin e Provimeve të Lirimit në sistemin e arsimit parauniversitar, datat për sesionin e dytë të Provimeve të Lirimit, janë: 26 gusht Gjuha Shqipe dhe 29 gusht Matematika.

Provimet e Lirimit do të zhvillohen në shkollat publike, ndërsa vlerësimi i përgjigjeve të nxënësve do të bëhet me pikë, të cilat ekuivalentohen në notë. Shpallja e rezultateve do të bëhet jo më shumë se 15 ditë pas çdo provimi.

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC