Matura Shtetërore, ja përgjigjet e provimit të Matematikës

Ministria e Arsimit dhe Shkencës publikoi përgjigjet e provimit të dytë të detyruar të Maturës Shtetërore, lëndës Matematikë. Më poshtë do të gjeni përgjigjet e testeve sipas profilit të shkollave;

Zgjidhja Shkolla e Mesme e Gjuheve te Huaja

Zgjidhja Shkolla e Mesme e Gjuheve te Huaja – Seksioni dy Gjuhesh

Zgjidhja-Shkolla e Mesme, Drejtimi Natyror

Zgjidhja Gjimnazi – Drejtimi Shoqeror

Zgjidhja-Shkolla e Mesme, Drejtimi i Pergjithshem

Zgjidhja-Shkolla e Mesme Teknike 5 Vjecare

Shkolla e Mesme Teknike 3+2 Vjecare

Nderkohe, me poshte do te gjeni edhe variantet A dhe B te testeve, sipas profilit dhe Skemen e Vleresimit te testit;

1- Shkolla e mesme e gjuhëve të huaja seksioni dygjuhësh: Varianti A. , Skema e vlerësimit Varianti A , Varianti B.

2-Shkolla e mesme e gjuhëve të huaja; Varianti A. , Varianti  B. , Skema e Vlerësimit Varianti A.

3- Gjimnazi drejtimi natyror: Varianti A. , Varianti B. , Skema e Vlerësimit Varianti A.

4-Gjimnazi drejtimi i përgjithshëm; Varianti A. , Varianti B., Skema e Vleresimit Varianti A.

5-Gjimnazi drejtimi shoqëror; Varianti A. , Varianti B. , Skema e Vleresimit Varianti A.

6 – Shkolla e mesme teknike 3+2 vjeçare; pedagogjike; me kohë të shkurtuar; Varianti A. , Varianti B. , Skema e Vlerësimit Varianti A.

7-Shkolla e mesme teknike 5 vjeçare; Varianti A. , Varianti B. , Skema e Vleresimit Varianti A.

Sot u zhvillua provimi i dytë i detyruar i Maturës Shtetërore, ai i lëndës së Matematikës.Provimi filloi njëkohësisht në të gjithë vendin në orën 10.00 dhe zgjati 2 orë e gjysëm.  Në provim morën pjesë rreth 42 500 maturantë, të vendosur në 202 mjediset e përzgjedhura nga Drejtoritë Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore.  Nga monitorimi i vazhdueshëm i procesit të provimit, në 13 Drejtori Arsimore Rajonale dhe 25 Zyra Arsimore, rezultoi normal, në përputhje me Rregulloren e Maturës Shtetërore.  I tërë procesi është mbikqyrur nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës së bashku me institucionet e saj të varësisë.

Pas përfundimit të provimit, testet e maturantëve/kandidatëve do të grumbullohen në Agjencinë Kombëtare të Provimeve dhe më pas do të shpërndahen në të 6 qendrat e vlerësimit.

 

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC