Matura Shtetërore, ja përgjigjet e provimit të Gjuhë Shqipe-Letërsi

Ministria e Arsimit dhe Shkencës publikoi përgjigjet e provimit të parë të detyruar të Maturës Shtetërore, lëndës Gjuhë Shqipe-Letërsi. Më poshtë do të gjeni përgjigjet e testeve.

1 – Shkolla e mesme pedagogjike:  Varianti A , Skema e Vleresimit Varianti A ,  Varianti B , Skema e Vlerësimit, varianti B

2 – Shkolla e mesme artistike; sportive; koreografike; me kohë të shkurtuar: Varianti A Skema e Vleresimit Varianti A , Varianti B , Skema e Vlerësimit Varianti B

3 – Shkolla e mesme e gjuhëve të huaja: Varianti A , Skema e Vleresimit Varianti A , Varianti B , Skema e vleresimit Varianti B

4 – Gjimnazi drejtimi natyror: Varianti A , Skema e Vleresimit Varianti A , Varianti B , Skema e Vleresimit Varianti B

5 – Gjimnazi drejtimi i shoqëror dhe i përgjithshëm: Varianti A , Skema e Vleresimit Varianti A , Varianti B , Skema e vleresimit Varianti B

6 – Shkolla e mesme teknike profesionale (3+2) dhe 5-vjeçare: Varianti A ,  Skema e vleresimit Varianti AVarianti BSkema e Vleresimit Varianti B

Provimi filloi njëkohësisht në të gjithë vendin në orën 10.00 dhe zgjati 2 orë e gjysëm. Në provim morën pjesë rreth 41 000 maturantë, të vendosur në mjediset e përzgjedhura nga Drejtoritë Arsimore Rajonale dhe Zyrat Arsimore. Nga monitorimi i vazhdueshëm i provimit të parë të detyruar të Maturës Shtetërore, në 38 Drejtori Arsimore Rajonale dhe Zyra Arsimore, rezultoi një proces normal, në përputhje me rregulloren e Maturës Shtetërore. Procesi është mbikqyrur nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe institucionet e saj të varësisë.

Pas përfundimit të procesit, testet e maturantëve do të grumbullohen në Agjencinë Kombëtare të Provimeve dhe do të shpërndahen në qendrat e korrigjimeve për tu vlerësuar.

 

Leave a Reply

Log in | Designed by GSC